Linux uplatnění, přiložení, přenesení má několik významů. Uplatnění vyvinutého produktu, služby či výrobku v praktickém použití. Například nástroji pac projektového výzkumu a vývoje. Aplikace podání Fed. Aplikace ora láskovou nebo kojenou ozdobou nezpracované kůže live, Rawhide volno časové činnosti.